Nieuws

Nieuws

Julia studeerde achter tralies

Meer dan 2.000 Nederlanders zitten in een buitenlandse gevangenis blijkt uit cijfers van Amnesty International. Ook dit overkwam Julia*. Zij bracht 3 jaar door in een Afrikaanse gevangenis. Een studie in de tijd dat ze in de gevangenis zat, bood haar perspectief.

Lees meer

Nieuwsbrieven

De Nieuwsbrieven zijn bedoeld om – naast de coördinatoren en bestuursleden – ook de vrijwillige medewerkers en belangstellenden te informeren over het beleid, de ontwikkelingen en de voortgang van onze Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” (Eabt).

Lees meer

Onderwijs o.a. volgens de Verenigde Naties

Onderwijs o.a. volgens de Verenigde Naties en de Raad van Europa een recht (ook) voor gedetineerden. En het is niet alleen een recht van mensen die in eigen land gedetineerd zijn maar ook van de buitenlanders in de Penitentiare Inrichtingen (PI’s). Passend onderwijs wel te verstaan; onderwijs dat aansluit bij hun achtergronden, mogelijkheden en toekomstperspectieven. Dat betekent in de meeste gevallen dat ze onderwijs moeten krijgen in hun eigen moedertaal omdat ze de taal van het land waar ze gedetineerd zijn niet of onvoldoende kunnen lezen en schrijven. In bijna geen enkel land krijgen buitenlandse gedetineerden die kan op passend onderwijs. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lees meer

Onderwijsprogramma’s voor buitenlandse gedetineerden in Europese landen

De auteur verricht zijn onderzoek als buiten-promovendus onder supervisie van Prof.mr.dr.H.Nelen, die is verbonden aan de capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht.

Lees meer

Ontwerp en realisatie Publiek

© 2022 Educatie achter buitenlandse tralies