Persbericht

Persbericht

Stichting Educatie achter buitenlandse tralies

Sinds maart 2008 is in Epen de Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” gevestigd. Deze Stichting, die geheel door vrijwilligers wordt gerund, verzorgt schriftelijk onderwijs voor Nederlanders die in het buitenland in de gevangenis zitten.

Het gaat om ongeveer 400 mannen en vrouwen die over de gehele wereld verspreid achter de tralies zitten, de duur varieert van 2 tot soms meer dan 20 jaar.

Deze mensen hebben na hun vrijlating over het algemeen een grote achterstand op de arbeidsmarkt, onder meer omdat zij nauwelijks een opleiding hebben gevolgd. Het gaat om zowel autochtone als allochtone landgenoten.

Het onderwijs is dan ook vooral bedoeld om hun kansen op een succesvolle terugkeer en reïntegratie in de Nederlandse samenleving – na afloop van hun gevangenisstraf – te vergroten. Voor dit project – dat nu 5 jaar draait – bestaat grote waardering van zowel de Nederlandse als de buitenlandse gevangenisautoriteiten, die dan ook hun volle medewerking verlenen. De deelnemende gevangenen zijn erg gemotiveerd en dankbaar dat zij deze (onverwachte) kans krijgen om in de cel aan hun toekomst te werken.

De cursussen die de gevangenen kunnen volgen zijn basiseducatie, Nederlands voor anderstaligen/buitenlanders, taalonderwijs (Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees of Italiaans) en beroepsgericht onderwijs.

Voor het begeleiden van deze vorm van onderwijs op afstand en het nakijken van het huiswerk worden vrijwilligers gezocht die 1-3 uur per week willen investeren in deze vorm van actief-zijn. Vooral mensen die basiseducatie en taalonderwijs kunnen begeleiden zijn van harte welkom.

 

Voor nadere informatie over de Stichting of het vrijwilligerswerk kunt u terecht bij:

Frans Lemmers (vrijwilligerdirecteur), telefoon: 06-22492423 of e-mail: lemmers.frans@gmail.com

Ontwerp en realisatie Publiek

© 2022 Educatie achter buitenlandse tralies