Werkwijze

Werkwijze

Iedere Nederlander die in het buitenland in de gevangenis belandt wordt, conform de Conventie van Wenen, gemeld bij de in het detentieland gevestigde Nederlandse Ambassade. De Ambassade geeft of stuurt iedere gemelde gedetineerde informatie over de Nederlandse Reclassering en de begeleiding die deze organisatie biedt. Daaronder valt ook de mogelijkheid om tijdens het gevangenschap afstandsonderwijs te volgen.

Indien de gedetineerde in het formulier aan de reclassering kenbaar maakt voor dit onderwijs in aanmerking te komen, stuurt de reclassering hierover informatie toe met een invulformulier.

Zodra de reclassering dat formulier heeft teruggekregen wordt aan de Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” een gericht studieadvies gestuurd. De Stichting Eabt stuurt de gedetineerde dan een kennismakingspakket voor de gevraagde cursus toe aan de gedetineerde met een huiswerkopdracht.

Dat toesturen kan – afhankelijk van de regels in of afspraken met de betreffende gevangenis – door tussenkomst van de Nederlandse Ambassade of de onderwijsafdeling van de gevangenis. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het studiemateriaal ook daadwerkelijk bij de gedetineerde aankomt.

Indien de huiswerkopdracht gemaakt en teruggestuurd is wordt de cursus besteld en aan de gedetineerde toegestuurd. Het huiswerk behorend bij de cursus wordt door tussenkomst van de huiswerkcoördinator nagekeken en beoordeeld en vervolgens – met commentaar of advies – teruggestuurd naar de gedetineerde.

Bij succesvolle afronding van de cursus wordt een getuigschrift of verklaring van deelname afgegeven.

Na afronding van een cursus kan een nieuwe cursus worden aangevraagd; een gedetineerde mag geen 2 cursussen tegelijkertijd volgen.

Ontwerp en realisatie Publiek

© 2022 Educatie achter buitenlandse tralies