Privacystatement

Privacystatement

Privacy beschermingStichting “Educatie achter buitenlandse tralies”, kortweg Eabt, verzorgt Nederlandstalig afstandsonderwijs voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Daarvoor verzamelt Eabt gegevens over degene die een cursus bij haar volgen.
Eabt gaat zorgvuldig om met die gegevens en hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens bij de uitvoering van haar taken gedurende de tijd van de studie.

Soorten persoonsgegevens


Om haar werk goed te doen bewaart Eabt jouw persoonsgegevens zowel digitaal als op papier. 
Eabt gebruikt alleen die gegevens van/over jou die noodzakelijk zijn voor het doel: jou tijdens (en na) je verblijf in een buitenlandse gevangenis een afstandsstudie te laten volgen en afronden.
Eabt ontvangt en gebruikt de persoonsgegevens die ze – al dan niet via BB/RN – van jou zelf heeft ontvangen. Eabt verzamelt verder geen persoonsgegevens en controleert ze ook niet op juistheid.
Wij gebruiken je naam, geboortedatum en –plaats/land, je detentieadres en de laatste woon/verblijfplaats voor je detentie. Verder gebruiken we gegevens over de gevangenis waar je verblijft, je opleidings- en werkgeschiedenis en je wensen voor het volgen van een studie.
Eabt verwerkt de correspondentie over het verloop van je studieproces en de behaalde resultaten.


Uitwisseling van gegevensIndien dat nodig is voor de uitvoering van onze taken om een cursus voor jou aan te vragen, de begeleiding van je studieproces en de afronding daarvan worden (zo weinig mogelijk) persoonsgegevens van/over jou uitgewisseld met andere mensen/organisaties zoals externe docenten, het opleidingsinstituut of de examenautoriteit. Voor het uitwisselen van die gegevens met deze personen/organisaties gaan wij uit van uw gegeven toestemming bij inschrijving.

Ontwerp en realisatie Publiek

© 2022 Educatie achter buitenlandse tralies