Studieaanbod

Het Studieaanbod van Stichting

“Educatie Achter Buitenlandse Tralies”

Het aanbod aan schriftelijke studies en studiematerialen verandert jaarlijks. Dat komt onder meer door de almaar verder oprukkende digitalisering in het algemeen en van studiematerialen in het bijzonder. Maar ook omdat het afstandsonderwijs en de uitgevers van studieboeken het algemene onderwijs volgen en veelal ook het in dat onderwijs gebruikte onderwijsmateriaal. Dat betekent dat het onderwijsaanbod van Eabt jaarlijks moet worden beoordeeld op bruikbaarheid binnen het (veelal non-digitale) gevangenissysteem in al de verschillende gevangenissen in ‘de buitenlanden’ waar Nederlanders gedetineerd zijn.

Andere (schriftelijke)

opleidingen

Veelal is het volgen van een andere (schriftelijke) opleiding in een buitenlandse gevangenis ook mogelijk. Maar soms kan dat alleen als men over een computer kan beschikken of zelfs van internet gebruik mag maken. Als het gebruik maken van een computer/internet nodig is, zal een schriftelijke verklaring hierover van de gevangenisdirectie voorwaarde zijn om voor deelname aan deze cursussen ingeschreven te kunnen worden!

Lees meer

Voorbereidend Beroepsgerichte

Opleidingen

Sociale hygiëne voor baan in horeca | Niveau 2 Wie een café, (sport)kantine, dancing, o.i.d. wil beheren heeft een officieel erkend diploma Sociale Hygiëne nodig. De cursus vergt minimaal 5 uur studietijd per week; omvat 9 lessen en duurt onder normale omstandigheden 3 maanden. De cursus omvat de modulen de...

Lees meer

Vreemde

talen

Als je gedetineerd bent in het buitenland en je spreekt en verstaat de taal van dat land niet is dat erg vervelend. Je wilt immers graag begrijpen wat het personeel tegen je zegt, wat de regels zijn die op dat papier staan of je wilt toch graag een beetje kunnen praten met je medegedetineerden? Je kunt dan kiezen voor de beginnerscursus. Een vooropleiding is niet nodig. Wel is het belangrijk dat je het Nederlands beheerst op eindniveau basisschool. Als je de taal al een beetje kent, of als je de beginnerscursus hebt afgerond kun je kiezen voor de cursus voor gevorderden. Let wel: die is een stuk moeilijker, maar als je wilt kun je dat – net als vele anderen voor je.

Lees meer

Nederlands

Nederlands op basisschoolniveau (1 F en 2F), Rekenen (1F en 2F), VMBO niveau 2, Eerst verplicht: Nederlands, Engels, Maatschappijleer en rekenvaardigheid daarna aangevuld met enkele keuzevakken van werkrichtingen.

Lees meer

Nederlands

voor anderstaligen

Nederlands voor buitenlanders niveau 1 en 2 vanuit 26 ondersteuningstalen Nederlands voor buitenlanders III zonder ondersteuningstaal

Lees meer

Ontwerp en realisatie Publiek

© 2022 Educatie achter buitenlandse tralies