Onderwijs o.a. volgens de Verenigde Naties

Onderwijs o.a. volgens de Verenigde Naties

“Onderwijs o.a. volgens de Verenigde Naties en de Raad van Europa een recht (ook) voor gedetineerden. En het is niet alleen een recht van mensen die in eigen land gedetineerd zijn maar ook van de buitenlanders in de Penitentiare Inrichtingen (PI’s). Passend onderwijs wel te verstaan; onderwijs dat aansluit bij hun achtergronden, mogelijkheden en toekomstperspectieven. Dat betekent in de meeste gevallen dat ze onderwijs moeten krijgen in hun eigen moedertaal omdat ze de taal van het land waar ze gedetineerd zijn niet of onvoldoende kunnen lezen en schrijven. In bijna geen enkel land krijgen buitenlandse gedetineerden die kan op passend onderwijs.

Je kunt ook niet verwachten dat PI’s onderwijs beschikbaar stellen aan mensen die afkomstig zijn uit vele tientallen landen en dus in veel verschillende talen. De realiteit is dat zoiets alleen kan als het land waar deze gedetineerden vandaan komen het onderwijs in hun moedertaal beschikbaar stellen.

Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” verzorgt inmiddels ruim 13 jaar Nederlandstalig onderwijs aan in het buitenland gedetineerde Nederland en met groot succes.

Het gaat om Nederlands voor anderstaligen, basiseducatie en vervolgonderwijs. De afgelopen jaren startten daadwerkelijk ruim 200 gedetineerden in meer dan 60 landen met een Nederlandstalige cursus. Wat Nederland op deze manier doet voor zijn Nederlandse onderdanen in detentie is uniek in Europa en de rest van de wereld.

Afgelopen 2 jaar werd in het kader van Erasmus+ met een financiële bijdrage van de EU en het Nederlands Reclasserings Fonds in samenwerking met Engelse en Belgische collega’s in 12 Europese landen via 17 pilotprojecten waarin 36 studerende gedetineerden participeerden hoe dit voorbeeld vanuit Nederland ook daar zou kunnen worden gerealiseerd.

De Europese organisaties EPEA, CEP en Europris steunden dit project van harte o.a. door participatie in de beleidsadviesgroep.

Met trots stuur ik jullie via bijgevoegde booklet de “good practices and recommendations” en hoop dat het bijdraagt aan een discussie over en wellicht het realiseren van onderwijs van buitenlandse gedetineerden in Nederlandse PI’s in hun eigen moedertaal.

 

Wie meer informatie wil kan dit vinden op onze website www.eabt.nl en www.foriner.com of kan contact met mij opnemen info@eabt.nl.

 

Met hartelijke groet, Frans lemmers

Vrijwilliger-directeur “Educatie achter buitenlandse tralies”

Ontwerp en realisatie Publiek

© 2022 Educatie achter buitenlandse tralies