Beroepsgerichte opleidingen

een vooropleiding is niet noodzakelijk, door middel van een korte toets dient aangetoond te worden dat er een voldoende beheersing van de Nederlandse taal (basisschool groep 6) is.

Sociale hygiŽne voor baan in horeca (niveau 2)
Wie een cafť, (sport)kantine, dancing, o.i.d. wil beheren heeft een officieel erkend diploma Sociale HygiŽne nodig. De cursus vergt minimaal 5 uur studietijd per week; omvat 9 lessen en duurt onder normale omstandigheden  3 maanden. De cursus omvat de modulen de horecamarkt, sociale vaardigheden, regels alcohol, drugs en kansspelen, sociaal hygiŽnisch beleid en inrichtingseisen en voorzieningen.

Opleiding Ondernemen / Algemene Ondernemersvaardigheden Ė AOV (niveau 2)
De opleiding ondernemen is neen op de praktijk afgestemde studie voor toekomstige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week; omvat 6 modulen en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus omvat de modulen Marketing, Financiering, (Bedrijfs)rekenen, Administratie, Organisatie en Opstellen ondernemersplan.

Basisopleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)
Echt iets voor degenen die actief hulp willen bieden in thuiszorg, kinderdagverblijf, ziekenhuis of verzorgingshuis. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 8 maanden. De cursus behandelt themaís betreffende kinderen en volwassenen: inzicht in taken van de helpende, leefstijl van cliŽnt, professioneel werken, werkplan, zorg- of begeleidingsplan, opruimen en schoonmaken, lichamelijke verzorging, veiligheid en ongevallen, etc.

Basisopleiding Pedagogisch Werker (niveau 3) kinderopvang
Voor mensen die willen gaan werken in een kinderopvangcentrum. Mooi maar zwaar werk waarvoor een forse opleiding gevolgd moet worden.
De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 10 maanden. De cursus besteed aandacht aan: inzicht in de doelgroep, observeren en begeleiden, planmatig werken, verlenen van zorg, communicatie en organisatie, functies van kinderopvang.  

Basisopleiding Sociaal Cultureel Werker (niveau 4)
Als je jonge of oudere mensen wilt helpen die problemen hebben met sociale voorzieningen, huisvesting, werk, uitkering, etc., wilt werken in een activiteitencentrum, buurt- en clubhuis, dienstencentrum, kun je helpen het leven van mensen weer Ďop de rail te krijgení.  
De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus besteed aandacht aan: inzicht in de doelgroep, observeren en begeleiden, planmatig werken, verlenen van zorg, communicatie en organisatie, de sociaal cultureel werker en diens werkwijze.

Basisopleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 4)
Voor mensen die willen werken in een activiteitencentrum, buurt- en clubhuis, buitenschoolse opvang.
De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus besteed aandacht aan: inzicht in de doelgroep, observeren en begeleiden, planmatig werken, verlenen van zorg, communicatie en organisatie, werken met de sociaal maatschappelijk dienstverlenende cliŽnt, ondersteunen bij wonen, werken en vrije tijd.

Basisopleiding Sociaal Maatschappelijke Zorg (niveau 3)
Als je voor mensen wilt zorgen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg of geestelijke gezondheidszorg; deze mensen wilt ondersteunen en helpen bij wonen, scholing, vrije tijd en activiteiten is dit een mooie opleiding.
De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 10 maanden. De cursus besteedt aandacht aan: inzicht in de doelgroep, het werk van de medewerker maatschappelijke zorg, planmatig werken, observeren en begeleiden, communicatie en gesprekstechnieken, organisatie, zorg verlenen en algemene ziekteleer.

Basisopleiding Maatschappelijke Zorg, begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4)
Als begeleider gehandicaptenzorg werk je met gehandicapten met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of problematiek. Je zorgt voor activiteitenbegeleiding en woonbegeleiding.
De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus besteedt aandacht aan: inzicht in de doelgroep, observeren en begeleiden, planmatig werken en verlenen van zorg, communicatie en organisatie, algemene ziekteleer, activiteiten- en woonbegeleiding, gedrag en gedragsbeÔnvloeding.

Basisopleiding Maatschappelijke Zorg, specifieke doelgroepen/volwassenenwerk (niveau 4)
In de maatschappelijke zorg biedt je mensen begeleiding en zorg, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en zelf de regie over hun leven kunnen voeren. Je organiseert activiteiten en begeleidt op het gebied van wonen en huishouding, scholing, werk en vrije tijd.
De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus besteedt aandacht aan: inzicht in de doelgroep, observeren en begeleiden, planmatig werken en verlenen van zorg, communicatie en organisatie, werken binnen de maatschappelijke zorg, algemene ziekteleer, activiteiten- en woonbegeleiding, gedrag en gedragsbeÔnvloeding.

Basisopleiding Onderwijsassistent (niveau 4)
De onderwijsassistent ondersteunt kinderen op basisschool, speciaal onderwijs of in het voortgezet onderwijs. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus gaat in op: inzicht in het beroep van onderwijsassistent, ontwikkelingspsychologie, planmatig werken, methodiek, lesgeven, communicatie en organisatie, opvoeden, wet- en regelgeving in onderwijs, omgaan met bijzondere kinderen.

Basisopleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (niveau 3): kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GZ
Als verzorgende werkt u meestal zelfstandig en verricht licht huishoudelijk wek en hebt verzorgende taken zoals het helpen bij het wassen en helpen aankleden. Daarnaast begeleidt u mensen.
De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 10 maanden. De cursus behandelt de themaís communicatie, zorg voor de huishouding, anatomie en fysiologie, voorlichting, advies en instructie, organiseren van zorg.

Basisopleiding Apothekersassistent (niveau 4)
Een cursus gericht op het werken in een apotheek, een ziekenhuis, huisartsenpraktijk of bij een  farmaceutisch bedrijf. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 8 maanden. De cursus gaat in op de themaís organisatie van de gezondheidszorg, communicatie in de zorg, preventie en voorlichting, farmaceutische patiŽntenzorg (geneesmiddelenleer), anatomie en fysiologie.

Basisopleiding Doktersassistent (niveau 4)
Als je wilt werken als assistent van een arts in huisartsenpraktijk, verpleegafdeling, laboratorium of polikliniek is deze praktijkgerichte cursus nuttig. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 8 maanden. De cursus behandelt de themaís organisatie van de gezondheidszorg, communicatie in de zorg, preventie en voorlichting, voorlichting en advies bij gezondheidsproblemen volgens standaarden, medische kennis, anatomie en fysiologie.

Basisopleiding Financieel Administratief medewerker (niveau 3)
De Financieel administratief medewerker is actief bij het verwerken van financiŽle werkzaamheden (rekeningen, lonen) bij een klein, middelgroot of groot bedrijf. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus omvat de modulen Bedrijfsecono-mische beroepsvorming Ė kosten, en beroepsgericht op Nederland.

Basisopleiding Bedrijfsadministrateur (niveau 4)
De bedrijfsadministrateur beheert de financiŽle dagboeken en registraties en draagt zorg voor periodeafsluitingen. Is een echte Ďallesweterí. De cursus vergt een studietijd van minimaal 12 uur per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus behandelt de onderwerpen Bedrijfseconomische beroepsvorming en kosten, is gericht op het beroep in Nederland. Gaat dieper in op stof dan de cursus Financieel Administratief Medewerker

Basisopleiding Management Assistent (niveau 4)
De managementassistent van een bedrijf ondersteunt de leiding van een bedrijf of instelling. Bereidt de vergaderingen voor, regelt afspraken, maakt overzichten. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus omvat de modulen Bedrijfsecono-mische beroepsvorming-kosten, Planning en organisatie, secretariaatspraktijk, secretariŽle vaardigheden, pers en pr.

Basisopleiding Commercieel medewerker binnendienst (niveau 3)
In te zetten als accountmanager, commercieel medewerker of marketingmedewerker voor public relations, promotionele activiteiten of mailings naar relaties. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden. De cursus behandelt de modulen Bedrijfseconomische beroepsvorming-kosten, Sales, Reclame en promotie en is op het Nederlandse beroepsleven gericht.

Receptionist(e)/Telefonist(e) (niveau 2)
Het 1e contact met een bedrijf of instelling als je opbelt verloopt meestal via de receptionist(e) -telefonist(e). Er is grote vraag naar goede mensen. De opleiding vraagt minstens 10 uur per week en duurt onder normale omstandigheden 9 maanden. Het studieprogramma behandelt balietechnieken, omgangsvormen, Nederlands, kantoorpraktijk, terminologie, PR en Voorlichting, telefonische spreekvaardigheid, archivering, notuleren en praktische psychologie.

Secretaresse (niveau 3)
Verantwoordelijk en veelzijdig, dat is kenmerkend voor het werk van de secretaresse. Regelt afspraken, verzorgt correspondentie, doet aan archiveren, postbehandeling en nog veel meer bij een bedrijf of organisatie. De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week en duurt onder normale omstandigheden 9 maanden en omvat de modulen BedrijfsoriŽntatie, SecretariŽle vaardigheden, kantoorpraktijk, PR en voorlichting, praktische psychologie. Nederlandse taal en correspondentie, notuleren, omgangsvormen, terminologie en archiveren.

Chauffeursopleiding CCV-B Goederenvervoer (niveau 2)
Het rijden met een vrachtwagen trekt velen aan: vrijheid, ruimte. Maar het is ook een zware en verantwoordelijke baan waarvoor een apart diploma verplicht is.  De cursus vergt minimaal 10 uur studietijd per week, omvat ongeveer 20 lessen en duurt onder normale omstandigheden 6 maanden. De cursus omvat de modulen Techniek (motoronderdelen en de werkwijze), Verkeer C (verkeersregels en verkeerstekens) en Administratie en Vervoer (rijtijdenbesluit, tachograaf, lossen en 1e hulp) die elk met een examen kunnen worden afgesloten.

Vaarbewijs klein I voor binnenwateren en meren (niveau 2)
Als je Ė voor plezier of beroep - wilt varen met een boot (of een jetski) op rivieren, kanalen en meren dan hebt u een Klein Vaarbewijs I nodig. Voor het varen op Waddenzee, IJsselmeer, etc. is een Klein vaarbewijs II verplicht. De cursus bestaat uit 4 uitgebreide lessen met huiswerkopgaven en een proefexamen. De cursus vraagt ongeveer 8 uur studie per week en duurt dan onder normale omstandigheden 5 maanden.


Magazijnbeheerder (niveau 2)
Geen saaie theorie, maar heldere uitleg van de dagelijkse praktijk over het werken en beheren van een magazijn van een bedrijf. De cursus duurt onder normale omstandigheden 7 maanden en u moet rekenen op 10 uur studeren per week. De opleiding behandelt de onderdelen magazijnbeheer, werken in e logistiek en opslagmiddelen, ontvangst en opslag, orderproductie en interne expeditie, commerciŽle administratie van goederen.

Hovenier (niveau 3)
Als je het altijd plezierig vindt om buiten en in een tuin te werken is de cursus hovenier iets voor jou. De cursus duurt onder normale omstandigheden 9 maanden en u moet rekenen op 10 uur studeren per week. De opleiding behandelt de onderdelen tuinarchitectuur, opzetten tuincentrum, werken in een kwekerij, fruitbomen, inrichten kas en kweken van planten, etc.

Schoonmaakbedrijf (niveau 3)
Er is erg veel vraag naar mensen die professioneel kunnen schoonmaken. De cursus duurt onder normale omstandigheden 9 maanden en u moet rekenen op 10 uur studeren per week. De opleiding behandelt de onderdelen schoonmaken, personeel aannemen, klanten werven, administratie bijhouden, etc.

Populaire autotechniek (niveau 3)
In deze cursus wordt u bekend gemaakt met de werking van de motor, zijn elektrisch systeem, de aandrijving, onderstel en carrosserie. Aandacht is er voor schokdempers, remmen, koppeling, smeer- en koelsysteem, etc.
De cursus duurt onder normale omstandigheden 9 maanden en u moet rekenen op 10 uur studeren per week.

Populaire elektronica (niveau 3)
Deze cursus gaat over de praktijk van de alledaagse toepassingen: telefoon, televisietoestel, meetapparatuur. Theorie en praktijk wisselen elkaar in deze cursus af (wellicht kan de praktijk pas als u weer thuis bentÖ). Er wordt aandacht besteed aan spoelen en transistoren, diodes, weerstandsnetwerken, te veel om op te noemen. U gaat bouwschemaís maken en leert apparaten te repareren. Tekeningen in elke les verduidelijken de bedoeling van de tekst.
De cursus duurt onder normale omstandigheden 13 maanden en u moet rekenen op 10 uur studeren per week.

Populaire elektrotechniek (niveau 3)
Het aanleggen van buitenverlichting, repareren van koffiezetapparaat, wasdroger of broodrooster. Dankzij deze cursus kunt u dat leren zelf te doen. Na een korte les geschiedenis van de elektriciteit worden onderwerpen behandeld als stroom, spanning, weerstand, schakelen, wisselstroom,  leidingen, huisinstallaties, etc.
De cursus duurt onder normale omstandigheden 13 maanden en u moet rekenen op 10 uur studeren per week.

Basisopleiding HBO Bedrijfskunde (eindniveau MBO of MAVO nodig om hiervoor in te schrijven)
Er is in het bedrijfsleven grote behoefte aan mensen die over de grenzen van afdelingen heen kunnen kijken en invloed kunnen gaan uitoefenen op bedrijfsprocessen. Deze cursus omvat alle onderdelen uit het 1e studiejaar van de HBO Bedrijfskunde (diverse specialisaties zijn mogelijk) en duurt onder normale omstandigheden 12 maanden en u moet rekenen op 20 uur studeren per week. De opleiding behandelt de onderdelen inleiding bestuurlijke informatievoorziening, communicatie, algemeen management, functionele beleidsgebieden, reflectie en zelfbeoordeling. Na aftronding en diplomering krijgt u het certificaat bachelor.