Nederlands op basisschoolniveau


Ook als Nederlands je moedertaal is wil dat niet zeggen dat je kranten en boeken goed kunt lezen en begrijpen. Of dat je weet hoe je iets goed kunt opschrijven. Niet iedereen heeft de kans gezien om alle klassen van de basisschool goed te volgen. Met de cursus Nederlands in vogelvlucht (modules Spelling, Spraakkunst, Duidelijk en Aantrekkelijk schrijven) wordt je geholpen om de Nederlandse taal goed te gebruiken en teksten te kunnen schrijven en lezen/begrijpen. Belangrijk als je een beroepsgerichte opleiding (niveau 2) met succes wilt volgen. Elk onderdeel omvat 10 12 lessen.

VMBO: Nederlands, engels, maatschappijleer en enkele keuzevakken; beheersing van de Nederlandse taal op niveau basisschool minimaal groep 4 is nodig
VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (vroeger Technische School en MAVO). Naast een gemeenschappelijk deel (Nederlands, Engels en Maatschappijleer) kies je voor een beroepssector: Zorg en Welzijn, Techniek, Economie of Landbouw. De vakken die je krijgt zijn theoretische vakken die bij de gekozen sector horen, zoals biologie, wiskunde, economie of Natuur-/Scheikunde.