Hakkımızda

Yabancı parmaklıklar ardında eğitim-Eabt

“Educatie achter buitenlandse tralies”

“Educatie achter buitenlandse tralies” (Yabancı parmaklıklar ardında eğitim-Eabt) Vakfı 2004 yılında kurulan bir gönüllü kuruluşudur. O tarihten itibaren Vakıf yurtdışında mahkûm olan Hollandalılar için başarılı bir şekilde uzaktan Hollandaca eğitim vermektedir ve bu eğitimleri Hollanda merkezli düzenlemektedir.

Suç tekrarını önlemek veya bu riski azaltmak için eğitim en önemli unsurlardan biridir.
Bu sebeple Eabt Hollanda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Yurtdışı Bürosu ve yurtdışında bulunan Hollanda Elçilikleri ve Konsoloslukları ile sıkı bir iş birliği içindedir. Ayrıca çeşitli eğitim kurumları ile ve eğitim yöntemleri ve araçları yayınlayan yayınevleri ile yakın iletişim söz konusudur.
Dünya çapında cezaevi müdürlükleri ve adli kurumlardan izin alınarak Eabt’nin eğitim malzemeleri Hollandalı mahkûmlara ulaştırılmaktadır. Vakıf Hollandalı mahkûmlarla bu şekilde ilgilendiği için sıklıkla yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kurumlar tarafından takdir edilmektedir.
Son yıllarda, her yıl ortalama 200 yurtdışında mahkûm olan Hollandalının birikimlerine ve imkânlarına uygun olacak bir şekilde eğitimi başlatılmıştır.

Alt yapı

Hollanda hariç olmak üzere, dünya çapında 90’dan fazla ülkede toplamda yaklaşık olarak 2.600 Hollandalı cezaevinde bulunmaktadır. Bazıları ‘sadece’ birkaç hafta veya ay boyunca cezaevinde kalırken, çoğu kişi yıllarca mahkûm edilmektedir. Bu kişiler hapis cezaları sona erdiğinde Hollanda’ya geri dönüp, hayatlarına devam etmeye çalışmak zorunda kalırlar. Hatta bazen tamamen baştan şekillendirmek zorunda kalırlar.
Yurtdışında cezaevinde kaldıkları süre boyunca Hollanda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Yurtdışı Bürosu yerel Hollanda Elçiliği iş birliği ile bu kişilere destek sağlar ve Hollanda toplumuna geri dönme hazırlıklarında yardımcı olurlar.
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyine göre cezaevinde bulunan kişilerin, tıpkı özgür olan kişiler gibi, eğitim hakları bulunmaktadır. Bu durumda uygun eğitimden bahsedilmektedir. Yani, bu mahkûmların (eğitim) brikimi, imkânları, amaçları ve geleceğe yönelik planlarına uygun bir eğitim. Buna göre de eğitim mahkûmun bildiği bir dilde, yani anavatanının dilinde, verilmelidir. Özetle eğitim yurtdışında bulunan mahkûmun anladığı bir dilde verilmelidir, bu da çoğunlukla kişinin anadilidir.
Cezaevi kurumları bu haktan faydalanabilmeleri için imkân sunmalıdır. Ancak, yabancı mahkûmlar söz konusu olduğunda bu neredeyse hiçbir yerde gerçekleştirilmemektedir. Bu durumda da hapis cezası sona erdiği zaman topluma katılım sağlama hazırlıkları engellenmektedir. Zaten bir cezaevinde bazen 40 farklı uyruğu bulunan kişilerin kendi dillerinde eğitim sağlamak neredeyse imkânsızdır. Bu konuda değişiklik yapmak için bütün (Avrupa) ülkelerin kurumları ve kuruluşları arasında yoğun iş birliği yapılmalıdır. Mahkûmun vatan ülkesi başka bir ülkede mahkûm olan vatandaşı için kendi dilinde eğitim olanakları sağlamalıdır. Bu iş birliği maalesef çok yavaş ve zorlu bir şekilde gelişmektedir.

Yurtdışında mahkûm olan Hollandalılara yönelik “Educatie achter buitenlandse tralies” Hollanda Adalet Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığının işbirliği ile 15 yıl önce inisiyatif almıştır ve uzaktan Hollandaca eğitim düzenleyip, sunmaktadır. Elbette, bu sadece yurtdışında cezaevinde bulundukları sürede gelecekleri için çalışmaya ve Hollanda toplumuna (tutukluluk ve mahkumiyetten öncekine nazaran) daha iyi katılım sağlamaya ilgi ve motivasyon gösteren kişiler içindir.

Eabt’nin çalışma yöntemlerindeki özellik, kursların ve desteğin içeriği ve şeklinin tamamen çeşitli kısıtlamaları bulunan bir cezaevinde olan öğrencilere göre uyarlanmış olmasıdır. Her ülkede ve her cezaevinde (koğuşta) mahkûmların alabileceği ve alamayacağı eşyalara ilişkin değişken kurallar vardır.
Bu yüzden duruma özel olarak kurs materyallerinin sert kapağının ve halka tellerinin bulunmasına ve ses veya görüntü taşıyıcılarına (cd veya dvd) izin verilip/ verilmediği araştırılmaktadır. Ayrıca (renkli) kalem, sulu boya, pergel, hesap makinesi vs. eşyalara izin verilip, verilmediği de öğrenilir. Eabt tarafından yurtdışında bulunan Hollandalı mahkûma gönderilen her kurs paketi kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Mahkûmların üzerinde neredeyse hiç para bulunmadığı için uluslararası cevap zarfları da eklenir ve mahkûm bu sayede pul masrafı ödemeden ödevlerini kontrol edilmesi için geri gönderebilir. Ödev desteği de yerel destek bulunmadığı için yurtdışında bulunan mahkûma göre ayarlanmıştır. Ödevlerin kontrolü ile yetinilmez, eğitim tavsiyeleri de verilir ve bu zor şartlar altında eğitime devam edilmesi için moral desteği de yer verilir.

Ayrıca bunu gerçekleştirmek için Eabt tek başına değildir ve Hollanda’da bulunan çeşitli eğitim kurumları, Hollanda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Yurtdışı Bürosu ve dünyanın neresinde olursa olsun, yurtdışında bulunan Hollanda Elçilikleri ve Konsoloslukları ile yakın işbirliği yapar. Ayrıca dünya çapındaki cezaevi yönetimlerinden izin ve destek alınarak, cezaevine eğitim materyalleri gönderilir ve ödevlerin alınması ve gönderilmesini sağlanır.

Ontwerp en realisatie Publiek

© 2022 Educatie achter buitenlandse tralies