Nederlands voor anderstaligen


Beginners I en II voor anderstaligen/buitenlanders vanuit 22 ondersteuningstalen (engels, Duits, frans, Spaans, Arabisch etc.). Niveau 3 voor anderstaligen/buitenlanders (zonder ondersteuningstaal)

Nederlands voor anderstaligen niveau 1 is bestemd voor lager/middelbaar opgeleide gealfabetiseerde mensen die geen of nauwelijks voorkennis hebben van het Nederlands. Ook als je al wat Nederlands kent, maar de basisregels wilt opfrissen is deze cursus geschikt. Als deze cursus gevolgd is, beschik je over basiskennis waarmee je in staat moet zijn om je in dagelijkse situaties goed te behelpen, zowel mondeling als schriftelijk. Afhankelijk van de ondersteuningstaal bestaat de cursus uit 13 of 16 hoofdstukken/lessen.

Nederlands voor anderstaligen niveau 2 is gemaakt voor mensen die al een zekere voorkennis hebben van het Nederlands of de cursus Nederlands voor anderstaligen niveau 1 voor anderstaligen hebben gevolgd en afgerond. Na het volgen van deze cursus op niveau 2 kunt u zich goed uitdrukken in eenvoudige maar correcte zinnen en hebt u een woordenschat van ongeveer 2000 woorden. De Raad van Europa noemt dat het drempelniveau.

Nederlands voor anderstaligen niveau 3 (maakt geen gebruik van een ondersteuningstaal) is voor mensen die wat meer voorkennis hebben van het Nederlands of de cursus Nederlands voor anderstaligen niveau 2 voor anderstaligen hebben gevolgd en afgerond. Deze cursus op niveau zorgt voor een groei van de woordenschat met nog eens 300 woorden waarmee u zich genuanceerder kunt uitdrukken en beter kunt begrijpen wat er in de krant staat of op radio en televisie wordt gezegd. De cursus bestaat uit 5 lessen.